dark-background-2.png
Design-ajattelu strategiatyössä

LATAA OPAS

Design-ajattelu strategiatyössä

Design-ajattelusta on nopeasti vakiintunut menetelmä, jonka avulla lanseerataan uusia konsepteja ja toteutetaan yrityksen visiota. Strategian muodostaminen ja strateginen ajattelu eivät ole kuitenkaan viime vuosikymmenten aikana juuri muuttuneet. Olisiko strategian aika kiriä kiinni?

Design-ajattelu lähestyy kohdettaan ihmiskeskeisesti, monialaisesti ja kokeilujen kautta. Sen tyypillisiä sovelluskohteita ovat uuden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen.

Oppaassa kuvaamme perinteisen strategiatyön ja design-ajattelun välistä eroa ja kerromme miksi nämä kaksi kannattaa yhdistää. Saat konkreettisia ja selkeitä ohjeita, joiden avulla pääset liikkeelle ja voit tuoda design-ajattelun tavat ja hyödyt oman
organisaatiosi strategiatyöhön.

Lataa ilmainen opas!


We respect your privacy. Privacy policy