dark-background-2.png
Health kansikuva ländärille.png
Lataa Think Tank -raportti:

Tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalvelut

Millaisia ovat tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalvelut? Alan vaikuttajista koottu Solita Think Tank –ryhmämme listasi 8 keskeistä näkökulmaa palveluiden kehittämiseksi ja pohti mm. palveluiden vaikuttavuutta, avoimuutta ja teknologian kuten tekoälyn tuomia mahdollisuuksia. 

  • Millaiset palvelut saisivat suomalaiset voimaan paremmin?
  • Käyttäjien, ei teknologian ehdoilla - miten palvelumuotoilun avulla luodaan asiakalähtöisempiä palveluita?
  • Tekoäly ja etiikka - miten lisätään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä?
  • Millainen IT-arkkitehtuurin pitäisi tulevaisuudessa olla?
  • Miten hyödyntää kattavia terveystietovarantojamme uusissa palveluinnovaatioissa ja jopa kansainvälisinä vientituotteina?


Käsittelemme tietoja vastuullisesti. Lue tietosuojaseloste.